Dokumenty

Firma AKU Recykling, prowadzona przez Andrzeja Lewickiego, działa zgodnie z prawem i posiada wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia działalności. Od momentu powstania w 2000 roku, firma zdobyła wymagane zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie szerokiej gamy odpadów surowców wtórnych. Przedstawione dokumenty potwierdzają legalność i profesjonalizm firmy, a także gwarantują klientom, że ich odpady są przetwarzane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Zapewniamy, że nasza działalność jest w pełni transparentna i zgodna z najwyższymi standardami branżowymi.

DECYZJA NA TRANSPORT ODPADÓW

DECYZJA NA ZBIERANIE ODPADÓW

NADANIE NUMERU REJESTROWEGO

podpisywanie dokumentów